Home  |   Over ons  |   Nieuws  |   Contact   

 

 

2011

Het tweedeklas technasium van het Zernike College doet mee aan de landelijke wedstrijd 'Technasium Top Award (TTA). Negotica is als regionale opdrachtgever gevraagd om een toelichting te geven.

Wedstrijd: domotica voor ouderen
Dit jaar is het wedstrijdthema 'Smart Homes' met als hoofdonderdeel domotica. De opdracht luidt: ‘Bedenk iets waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen’. De stichting Smart Homes is de landelijke opdrachtgever (in opdracht van bureau TOP).

Samenwerking Zernike College & Negotica
Het Zernike College en Negotica hebben elkaar onlangs ontmoet bij de 'Brainpower-exhibit' van de afdeling KNF van het Martiniziekenhuis, Tussen beide partijen is daar intentie uitgesproken om met elkaar te gaan samenwerken. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een gastcollege waar domotica werd toegelicht aan de hand van toepassingen in de zorg.

Gastcollege Negotica
Hieronder krijgen 21 groepjes van vier of vijf leerlingen feedback op wat men tot dan toe heeft bedacht. Wat opviel was dat het concept domotica nog niet goed was geland. Ook een landelijke sessie in Eindhoven heeft hier niet aan kunnen bijdragen. Als gevolg hiervan waren er in eerste instantie veel oplossingen bedacht die hoewel leuk en origineel, geen raakvlakken hadden met domotica.

Een andere uitdaging, jury-eis, was dat de bedachte oplossing niet meer dan honderd euro mocht kosten. Dit bedrag is weinig realistisch in samenhang met domotica. Zondermeer levert deze restrictie een beperking op voor de creativiteit. Dat was ook goed te merken.

Wat wil men met deze opdracht bereiken? Misschien komen wij hier later achter aangezien we betrokken blijven als regionale opdrachtgever.

Negotica Zernike College Groningen

Negotica Zernike College Groningen Domotica

Zernike College Negotica Gastcollege Domotica

Zernike College Negotica Gastcollege Domotica

Disclaimer    Copyright 2007-2017 | Negotica Development Projects | Web of Devices