Home  |   Over ons  |   Nieuws  |   Contact   

Sousveillance: het meten van binnenuit

Negotica Development Projects stelt zich het leggen van verbindingen tussen mens en technologie ten doel. Het gaat hierbij om technologieën voor het aansturen van apparaten in gebouwen in combinatie met het gebruik van sensoren en zintuigen. Bij de toenemende vraag naar toegepaste domotica oplossingen, ‘vertaalt’ Negotica het menselijke functioneren in bruikbare informatie. 

Dit wordt sousveillance genoemd.

Deze inverse manier van surveillance houdt het monitoren en kwantificeren van het alledaagse functioneren van het eigen individu in. In onze optiek is het lichaam namelijk een ‘object’ wat door middel van sensoren wordt verbonden aan het Web of Devices.

Onderstaande stappen worden vervolgens bewerkstelligd met behulp van hardware en software.

  1. het verzamelen van data (meten)
  2. het creëren van informatie uit de data (verwerken)
  3. het inzichtelijk en overzichtelijk maken van deze informatie (visualiseren), en 
  4. het trekken van conclusies en genereren van events uit deze informatie. 

De conclusies, die volgen uit de beschikbare informatie, kunnen desgewenst worden opgevolgd door een bepaalde handeling. Deze handeling kan volbracht worden door een extern ‘object’ zoals een naaste persoon en ook door een apparaat. Ook de gebruiker zelf kan worden gewaarschuwd.

Het is met name de 4e stap waarin Negotica accelereert. Negotica is technologieleider van een beweging waarbij de gezondheidszorg een transformatie ondergaat van reactieve naar proactieve zorg. In deze ontwikkeling lopen wij met onze sousveillance en  breinaansturing vooraan in diverse projecten, zoals Sprint@Work, waarbij wij een meer wetenschappelijke route volgen.

Als het gaat om sousveillance zetten wij ons in op een betere gezondheid en kwaliteit van leven.  

Quantified self versus sousveillance

Termen als quantified self, life logging, mHealth, eHealth en Internet of Things zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten. Zij willen inspelen op de toenemende vraag naar enerzijds zelfbeschikking over ‘gezondheidsinformatie’ en anderzijds nieuwe gadgets.

Op basis van de drang naar een bepaalde vrijheid en de steeds toegankelijker geworden manier om de lichaamsstatus te monitoren, is de ‘quantified self’ beweging ontstaan. Het is een trend waarbij men de nieuwste technologieën probeert aan te wenden om het menselijk lichaam te kwantificeren. 

In dit verband kan het menselijk lichaam gezien worden als een ‘human machine’ waarbij met het toenemende scala aan meetinstrumenten steeds meer parameters in kaart kunnen worden gebracht. Dit resulteert in een toenemend aanbod van hebbedingetjes voor de consument. 

Negotica kan zich vinden in de gedachte dat het menselijk lichaam als een ‘human state machine’ gezien kan worden. Wij willen graag voldoen aan de groeiende vraag naar producten die het menselijk lichaam kwantificeren en hiermee een idee geven van ‘vrijheid over eigen lichaam’. 

Quantified self stopt echter bij het meten en visualiseren van informatie uit verkregen sensordata. De volgende stap, het trekken van conclusies uit de informatie en het ondernemen van een bepaalde actie of event op basis van de sensordata, is de moeilijkste en ook  verreweg de meest uitdagende. 

De verbinding die wij leggen, tussen het meten van de mens én de communicatie- en domotica infrastructuur die wij hier aan koppelen, valt buiten het domein van quantified self. Daarbij dient, vanuit een betekenisperspectief, informatie  in een bepaalde context kunnen worden geplaatst.

Om deze redenen hanteren wij bij Negotica de term sousveillance. 

De mens in de context van zijn omgeving

Het lijkt eenvoudig, je plaatst een sensor op het menselijke lichaam en het meten kan beginnen. Als het echt gaat om gezondheid, dan moet je ook kijken naar andere omstandigheden. Wat is de context waarin de metingen worden verricht. 

Wij leggen de parameters van het menselijke individu in relatie tot uitkomsten uit de omgeving. Dit kan zijn het meten van luchtkwaliteit, temperatuur, vochtigheidsgraad of luchtdruk. Het kan ook gaan om de locatie van de persoon. Waar ter wereld hij of zij zich ook bevindt (GPS).

In geval van de omgeving zullen veiligheid en preventie plaats vinden op een andere niveau dan lichaamssensoren kunnen meten. Bijvoorbeeld: als het gaat om preventie, dan zal het meten van een koolstofmonoxideconcentratie in de omgeving eerder leiden tot een alert. Voordat er over het functioneren van lichaam wordt gerapporteerd! 

De conclusie hier is dat gegeven de context informatie  pas zijn werkelijke betekenis krijgt. 

Sousveillance en surveillance

Gesteld kan worden dat een completere kwaliteit van meten, tot een betere kwaliteit van leven kan leiden. Juist hierom wil je als Negotica op dit niveau de verbinding kunnen leggen tussen de mens én de omringende  technologie. Dit kan wel leiden tot heel uiteenlopende toepassingen. Zo  leggen wij de verbinding tussen sousveillance en surveillance op de volgende manier:

Op basis van een te hoge hartslag (naast andere alerts) wordt een beeld-spreek-luisterverbinding tot stand gebracht met een meldkamer of zorggever. Gegeven de instelling kan de melding ook worden gedaan zonder de interventie van de gebruiker! Dankzij de koppeling met andere devices. 

 

Web of Devices

Personen, objecten, gebouwen en omgeving worden op intelligente wijze met elkaar verbonden wat leidt tot een verscheidenheid aan nieuwe en innovatieve toepassingen.

Disclaimer    Copyright 2007-2017 | Negotica Development Projects | Web of Devices