Home  |   Over ons  |   Nieuws  |   Contact   

Sprint@Work

De mens wordt ouder. Dit is het begin van een groot aantal uitdagingen die algemeen worden erkend. Daarbij zijn er economische effecten die vallen onder te verdelen in de economie van de (kwetsbare) oudere, de toename van zorgvraag en het niveau van zorg dat de overheid kan blijven garanderen. Het gaat erom oudere mensen en mensen met een beperking te helpen langer gezond en onafhankelijk thuis te laten blijven. Dit vraagt  om flexibiliteit op meerdere terreinen.

Bij Sprint@Work  trachten wij met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG een werkwijze te ontwikkelen waarbij er kan worden ingespeeld op verandering. Wij zien dat er direct voordeel te behalen valt met de inzet van zorgtechnologie en het innoveren van werkwijzen. In dit vierjarige project leveren wij de meetsystemen voor de lichamelijke en cognitieve status van mensen. Vanuit onze expertise integreren wij met oplossingen van anderen en wij verzorgen de overkoepelende visualisatie.

Dankzij directe gezondheidsbesparingen en betere inzet van middelen kan er worden ingespeeld op de economische voordelen die gezonde ouderen brengen. Voor ons geldt dat we er samen voor zorgen dat we niet alleen mogelijke problemen in de toekomst gaan oplossen, maar dat we ze ombuigen in kansen!

Disclaimer    Copyright 2007-2017 | Negotica Development Projects | Web of Devices