Home  |   Over ons  |   Nieuws  |   Contact   

State Machine

De State Machine is het ontwikkel- en toepassingsplatform van Negotica Development Projects waarbij het verruimen van de zintuigen centraal staat.

De State Machine functioneert als een intelligente entiteit die continue kan monitoren en loggen, actief en periodiek informeert alsmede adviseert en waarschuwt op basis van vooraf in gestelde parameters. Op basis van voorgeprogrammeerde logica, regels en classificatie van meetwaarden, kan iedere State Machine toepassing zelf actie ondernemen. De verificatie van een bepaalde status kan indien gewenst worden bekrachtigd met contextvalidatie.

De mogelijkheden van de State Machine vloeien voort uit het combineren van bi-directionele wisselwerkingen  tussen sensoren en zintuigen op meerdere terreinen. Het gaat om waarnemingen in de context van de status van een gebouw, een object, een persoon en de omgeving. Signalen van binnenuit (sousveillance) worden gecombineerd met signalen van buitenaf (surveillance).

De context waarin meetwaarden worden verkregen is van belang evenals de wijze waarop informatie wordt teruggekoppeld. De State Machine is zowel een extensie als een verscherping van de zintuigen. Anders geformuleerd: op basis van een lokale en intelligente toepassingen wordt de zintuigelijke waarneming uitgebreid en het niveau van de waarneming vergroot. 

Uitgangspunt van de State Machine is het in kaart brengen welke informatie vereist is voor de toepassing waar de gebruiker inzicht in wil hebben. Als resultaat wordt er op een zintuigelijke manier inzicht verkregen in het domein waar de State Machine actief is. Als gevolg kan er op basis van een bepaalde status sneller of direct worden ingegrepen. Zowel door de mens als door de machine.

De technologie achter de State Machine is het alles verbindende Web of Devices.

Disclaimer    Copyright 2007-2017 | Negotica Development Projects | Web of Devices