top of page

Dwaaldetectie

op basis van leefcirkels
bigstock-Square-Tile-Marble-Path-Illumi-

Met de dwaaldetectie-oplossing van Negotica genieten bewoners maximaal van hun vrijheid. Het systeem werkt op basis van een polsbandje en detectiesensoren. Bij de toegangspoorten van uw locatie zal de deur, afhankelijk van wie ervoor staat, open blijven of juist op slot gaan. 

Met de invoering van de wet zorg en dwang worden er duidelijke regels gesteld aan het toepassen van eventuele vrijheidsbeperkende maatregelen. De basisregel luidt, dat in beginsel geen vrijheidsbeperking mag worden toegepast, tenzij er geen veilig alternatief is.  

Dwaaldetectie van Negotica is gebaseerd op een doordacht leefcirkel-systeem waarbij toegangspoorten en deuren in principe altijd open zijn. Dit heeft als groot voordeel dat bewoners in principe niet gehinderd worden in hun doen en laten (voor de wet zorg en dwang geldt: “nee, tenzij...”).  

Toegangsdeuren zijn standaard ontgrendeld en pas wanneer een bewoner in de buurt komt die de zone niet mag verlaten, wordt de deur op slot ‘gestuurd’.  

Hoe werkt de dwaaldetectie in de praktijk?

 

Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de toegangspunten van de zorglocatie, zoals deuren en poorten, zitten sensoren. Bewoners met een verhoogd risico op dwalen, krijgen een polsbandje met daarin een zendertje.  

Wanneer de bewoner met een polsbandje in de buurt van een toegangspunt komt, wordt deze automatisch vergrendeld. Mocht een bewoner onverhoopt toch voorbij een toegangspunt komen, dan zal de sensor op de buitenkant hiervan een melding versturen aan de zorgmedewerkers op locatie. Per bewoner is de toegang in te regelen.

Wat is de meeste geschikte technologie? 

 

De dwaaldetectie-oplossing van Negotica is gebaseerd op RFID. De detectiesnelheid ligt vergeleken met bijvoorbeeld GPS of Bluetooth-LE oplossingen een stuk hoger. Dat is nodig om deuren te kunnen vergrendelen voordat de bewoner erdoor kan lopen. Van RFID is echter bekend dat deze gevoelig is voor demping en storingen en daar heeft niet iedereen ervaring mee. Daarom is het goed dat u zich door Negotica laat adviseren. 

Omdat het menselijk lichaam het draadloze RFID signaal aanzienlijk dempt, kan het gebeuren dat een bewoner onverhoopt een antenne passeert zonder gedetecteerd te worden. Het blijft zaak om te onderkennen dat er geen detectieoplossing op basis van vrijheid is die 100% waterdicht is. Door het toepassen van twee antennes per deur, de juiste RFID tags en slimmere software, is gebleken dat deze kans aanzienlijk wordt verkleind.

 

Ga voor het beste advies naar Negotica 

 

De ervaring leert dat onze dwaaldetectiesystemen op basis van leefcirkels in de praktijk een betrouwbare oplossing bieden. Neemt u voor meer informatie over het dwaaldetectiesysteem, koppelingen met diverse domotica-en zusteroproepsystemen, waaronder onze eigen NUAS oplossing gerust contact op met Negotica. Wij helpen u graag verder met uw vraagstukken op het gebied van dwaaldetectie en leefcirkels. 

bottom of page