top of page
ESPA | SMS Gateway

Hoe kunnen wij met onze technologie zelfregie teruggeven aan de cliënt en tegelijk de hulpverlener ondersteunen? Vanuit deze vraag heeft Negotica Development Projects NUAS* ontwikkeld, de oplossing voor welzijnsdetectie en veiligheid.

 

NUAS is in 2017 bekroond met een plek in de MKB Innovatie Top 100 en wordt met veel enthousiasme op meer dan 50 locaties in Nederland gebruikt ten behoeve van cliënt en hulpverlener en zorginstelling. Volgens de jury was het combineren en slim laten samenwerken van alle apparatuur in een gebouw een kunst die maar weinigen beheersen. Juist hierdoor ontstaan de mogelijkheden en een oplossing die zich continu aanpast en effectief blijft.   

Optimale ondersteuning voor cliënt en zorgverlener  

 

In geval van de NUAS-toepassing voor welzijnsdetectie, worden alle relevante apparatuur in de omgeving van de bewoner of zorgvrager met elkaar verbonden. Vanaf dat moment waakt het huis over het welzijn van deze bewoner. Er wordt niet ingeleverd op de kwaliteit van zorg of op de privacy van de cliënt. De bewoner kan voortaan ongestoord slapen, mocht de bewoner ’s nachts wakker worden en uit bed gaan, dan gaat de verlichting automatisch aan op de juiste lichtsterkte.

 

Mocht hij of zij toch onverhoopt na een gang naar het toilet niet meer terugkeren naar bed, dan krijgt de zorgmedewerker een seintje. NUAS kan per individu optimaal worden ingesteld, dit kan door de zorgverlener zelf worden gedaan. Want maatwerk is de standaard en zo moet het zijn voor mensen. *NUAS staat voor ‘NGenius Unattended Autonomous Surveillance’  

Grenzeloos in mogelijkheden en toepassingen

 

Door het handig combineren van sensoren en functionaliteiten wordt het welzijn van de bewoners verhoogd, kan de medewerker haar

(of zijn) tijd beter benutten en wordt de situatie een stuk veiliger met behoud van privacy.

Het combineren en slim laten samenwerken van diverse gewenste oplossingen maakt dat de mogelijkheden van NUAS grenzeloos zijn.

In de praktijk wordt NUAS uitgevoerd met onderstaande basistoepassingen:

• Noodknoppen, zowel persoonsgebonden als geplaatst in ruimtes

• Bed melders, eventueel met verlichting

• Deurcontacten

• Ontruiming bij brand

• Deurbel met camera

• Poort met dwaaldetectie

NUAS is zodanig ontwikkeld dat nieuwe gebruikerswensen er uitstekend op kunnen landen. Omdat er ook kan worden gekoppeld met reeds bestaande of aanwezige systemen en apparatuur, ontstaat er bovendien een nieuwe innovatielaag daar waar NUAS wordt ingezet.

Vrijheidsvergroting en de Wet Zorg en Dwang

 

Kenmerkend voor onze oplossingen is dat juist technologie niet de beperkende factor is. NUAS kan daarbij per bewoner ingeregeld worden. Dit is belangrijk want het streven naar meer vrijheid en zelfregie voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking wordt steeds vaker de dagelijkse praktijk.

Juist dankzij de mogelijkheid tot individuele afstelling is NUAS daarom helemaal klaar voor de Wet Zorg en Dwang die op 1 januari 2020 van kracht is geworden. NUAS is cliëntvolgend by design, waardoor de bewoner een optimale vrijheidsbeleving ervaart, zonder in te leveren op

privacy.

Ook binnen een meer dwangmatig kader biedt NUAS u alternatieven en mogelijkheden dankzij ´de instelbare vrijheidsvergroting´ voor cliënten én medewerkers.

bottom of page