top of page

Eén tegen allen, allen tegen vallen

Onder deze slogan is in Vlaanderen de 10e editie van de week van de Valpreventie van start gegaan, een initiatief vanuit Brussel en de Vlaamse provincies om te komen tot oplossingen op het gebied van valpreventie.

Ook in Nederland komen valincidenten nog steeds vaak voor, met name binnen de ouderenzorg. Alle reden dus om dit thema dus ook hier in de spotlights te plaatsen!

Valincidenten: de cijfers


Iedereen komt weleens te vallen, jong en oud. Naarmate men ouder wordt en/of te maken krijgt met langdurige zorg, nemen echter zowel de frequentie als ernst van de valincidenten toe, in sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop. Dit zien we ook terug in de cijfers.


Naast dat de vele valincidenten ernstig zijn voor de betrokkenen, is er ook sprake van hoge financiële kosten gerelateerd aan valincidenten.

Het daadwerkelijke kostenplaatje is echter nog groter dan dit, in bovenstaande afbeelding wordt alleen gesproken over directe medische kosten. Extra zorg en ondersteuning die een persoon na een valincident nodig heeft, door vergrote afhankelijkheid van de zorgmedewerkers zijn nog niet in deze kosten meegenomen.


Een blik op de toekomst


Helaas geeft de prognose voor de toekomst een somber beeld op het gebied van valincidenten, men vreest een ernstige toename.

Zoals uit bovenstaande afbeelding duidelijk wordt, zijn redenen voor deze toename de dubbele vergrijzing in Nederland en het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.


Zijn valincidenten te voorkomen?


De cijfers die we hiervoor zagen, hebben betrekking op de vaak kwetsbare ouderen waar wij ons dagelijks voor inzetten. Negotica is als specialist op het gebied van zorgdomotica nauw betrokken bij de ouderenzorg. Het voorkomen van valincidenten staat bij ons dan ook hoog op de agenda.


Valpreventie


Voorkomen beter is dan genezen. Samen met zorgpartijen hebben we daarom een zorgintelligente valpreventie-oplossing ontwikkeld die bestaat uit een bedsensor die is gekoppeld aan een looprouteverlichting, bijvoorbeeld naar de badkamer. Inmiddels draagt deze oplossing bij aan de preventie van valincidenten in meer dan 1200 appartementen en woningen door heel Nederland.


Wat is de achtergrond van deze oplossing?


Cijfers spreken voor zich. Maar wat zijn de achterliggende redenen van deze incidenten? Het grootste gedeelte van de valincidenten vindt plaats op de slaapkamer. De betrokkene is vaak een oudere (al dan niet met geheugenproblematiek).


Oorzaken die wij vaak zien zijn:

- Wanneer de bewoner wakker 's nachts wakker wordt en uit bed gaat, is er vaak maar beperkte verlichting aanwezig in de ruimte. Een gebrek aan oriëntatie, obstakels, maar ook zaken als slaapmedicatie van de bewoner vergroten het risico op vallen

- Binnen de geriatrische ouderenzorg, leidt impulsiviteit en dwaalgedrag van de bewoner tot een groter risico op vallen.


Naar aanleiding van bovenstaande factoren zijn wij gaan nadenken over voorkomen en verminderen van de risico’s.


De oplossing: volg het licht


De oplossing maakt gebruik van licht om de bewoner te begeleiden op de looproute. Ouderen, waarbij sprake is van geheugenproblematiek zoals dementie, zijn geneigd naar het licht toe te lopen. De verlichting neemt onrust bij de bewoner weg en vergroot zijn of haar oriëntatie. Belangrijke risicofactoren worden hiermee ondervangen.

Zodra de bed sensor detecteert dat een bewoner is opgestaan, gaat de looprouteverlichting aan, bijvoorbeeld naar de badkamer. De zorgmedewerker krijgt een melding, die afhankelijk van het risicoprofiel van de bewoner in te stellen is. Deze oplossing houdt rekening met de privacy en vergroot de zelfredzaamheid van de bewoner. Niet alleen is dit goed voor de bewoner, een grotere zelfredzaamheid ontlast ook de zorgmedewerker en/of mantelzorger. De oplossing kan intramuraal en extramuraal toegepast worden.


Hoe zorg je ervoor dat je snel ter plekke bent als er toch een valincident is?


Wanneer er dan toch een valincident plaatsvindt, met welke maatregelen kun je dan zorgen dat je er snel zorg geboden kan worden? De eenvoudigste oplossing is de noodknop waarmee de bewoner zelf alarm kan slaan. Een slimme detectiecamera (met geanonimiseerde beelden) op de kamer van de bewoner kan detecteren of iemand op de grond ligt en verstuurt een melding, wanneer dit het geval is. Een polsband met valsensor is een draagbare oplossing die ook buiten het appartement gebruikt kan worden en geeft dus meer flexibiliteit. Met GPS wordt de locatie doorgegeven in wanneer er sprake is van een valincident.


Staan valpreventie en valdetectie bij u ook hoog op de agenda? Wilt u de risico's op valincidenten terugdringen en bent u benieuwd geworden hoe wij dit samen kunnen bereiken? Neem contact op via het contactformulier of bel Negotica op 050 - 210 34 30.


Bron: Infographic cijfers en feiten van ongevallen 2019 (Kenniscentrum Letselpreventie)
コメント


bottom of page