top of page

Langer thuis wonen

Kijken naar de mens,  niet naar de techniek 

Ondanks dat Negotica vanuit haar oorsprong een technische club is, staat techniek voor ons niet op de eerste plaats. Techniek moet ten alle tijden ondersteunend zijn aan de hulpvraag. We vinden het daarom belangrijk om u te leren kennen. Samen met u brengen wij uw (toekomstige) beperkingen in kaart, maar misschien nog wel belangrijker, is dat we goed kijken naar wat u wel kunt, denken vanuit mogelijkheden! 

Zodra uw wensen, beperkingen en mogelijkheden goed in kaart zijn gebracht, kijken we pas naar de techniek. Wij vinden het hierin belangrijk dat deze techniek u ook echt helpt bij het vergroten van uw zelfredzaamheid. Geen halve oplossingen of zaken die u frustreren, of maar gedeeltelijk bedienen. 

Ieder mens is anders en waar een oplossing de ene persoon wel goed kan helpen, kan dit voor u heel anders zijn. Daarom is er bij Negotica altijd sprake van maatwerk. Door goed te kijken naar welke oplossingen voorhanden zijn en het best bij u aansluiten wordt een keuze gemaakt uit welke zaken u goed kunnen ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen. Is er nog geen goede oplossing voor uw beperking of wens, dan kijken wij of we deze voor u kunnen maken.

Hoe ziet zo’n maatwerkoplossing er dan uit?   

 

Het antwoord hierop kunnen wij u het beste geven door middel van een filmpje van een klant-casus van Negotica. In dit filmpje ziet u Judith, een klant van Negotica. Judith woont in een zorgwoning en was vanwege haar ernstige beperkingen aangewezen op intensieve ondersteuning. Judith had de wens om meer zelfredzaam te worden. Eerdere partijen leverden bij Judith allemaal een deel van de oplossing. Deze deeloplossingen konden echter niet slim met elkaar communiceren, met een gebrekkige werking en een hoop frustratie voor Judith als gevolg.

 

Onderstaande film vertelt haar verhaal en laat zien wat wij wat wij voor Judith hebben kunnen betekenen!